สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับภาคเอกชนที่มีชีวิตชีวา

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับภาคเอกชนที่มีชีวิตชีวา

ลงทุนที่ให้ผลกำไร ประการที่สองคือการลงทุนภาครัฐอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการขนส่งและพลังงาน โดยคำนึงถึงการพิจารณาถึงความยั่งยืนของหนี้

บรรดารัฐมนตรีและผู้ว่าการต่างชื่นชมผลงานล่าสุดของ IMF เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายและข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในประเทศที่มีรายได้น้อย 

พวกเขาสนับสนุนให้สถาบันรักษาวาระนี้ไว้และสะท้อนข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่มาจากคำแนะนำ

ด้านนโยบายในบริบทของการเฝ้าระวัง โครงการ และกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาตกลงกันว่า:นโยบายจำเป็นต้องได้รับการออกแบบในลักษณะเพื่อให้แน่ใจว่าการเติบโตที่เพิ่มขึ้นสามารถกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างได้ หากการเติบโตที่สูงเป็นประวัติการณ์ในปัจจุบันต้องคงอยู่ต่อไปในปีต่อๆ ไป ประเทศต่างๆ จำเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในด้านต่างๆ เช่น 

เกษตรกรรม ซึ่งปัจจุบันมีอิทธิพลเหนือกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมใหม่ๆ ที่ให้ผลผลิตสูงขึ้น เช่น อุตสาหกรรมและบริการ นี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเพิ่มโอกาสการจ้างงานสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าร่วมทีมในปีต่อ ๆ ไป การเชื่อมโยงตลาดที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับเกษตรกร กระแสรายได้ที่น่าเชื่อถือมากขึ้น และโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้นก็มีความสำคัญต่อการลดความยากจนเช่นกัน

จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยเพื่อดึงดูดการลงทุนที่ให้ผลกำไรและกระจายกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ ทวีปนี้ยังคงเผชิญกับช่องว่างด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการขนส่งและพลังงาน การจัดการกับช่องว่างนี้ต้องการโซลูชันทางการเงินที่เป็นนวัตกรรม รวมถึงในระดับภูมิภาค และภาคเอกชนจะต้องมีบทบาทสำคัญ ภาครัฐก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลให้มีการจัดการการลงทุนภาครัฐที่มีคุณภาพสูง การจัดการความเสี่ยงที่โปร่งใส และความระมัดระวังเกี่ยวกับความยั่งยืนทางการคลังและหนี้สิน

ภาคการเงินที่ลึกและกว้างขึ้นมีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและทำให้ครอบคลุมมากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นตัวแทนของภาคเอกชนของแอฟริกา แต่มักจะขาดโอกาสทางการเงินที่เหมาะสมในตลาดการเงินที่ตื้นเขิน หลายประเทศในแอฟริกาประสบความสำเร็จในการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมบริการธนาคารบนมือถือที่เป็นนวัตกรรม ราคาย่อมเยา และเชื่อถือได้ แต่ในส่วนอื่น ๆ 

ต้นทุนของเงินทุนยังคงสูงและภาคการเงินไม่สามารถเข้าถึงประชากรส่วนใหญ่ได้ รัฐมนตรีและผู้ว่าการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมตัวกลางทางการเงินเพิ่มเติมและปรับปรุงการเข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคเอกชน

credit : princlkipe8.info
easywm.net
vanityaddict.com
typakiv.net
sekacka.info
lagauledechoisyleroi.net
plusenplus.net
dekrippelkiefern.com
jimwilkenministries.org
chagallkorea.com